POLITICA GENERALA DE PROTECTIE SI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

POLITICA GENERALA DE PROTECTIE SI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR).

In baza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR), Prezenta Politica de confidentialitate vizeaza numai clientii TOSCANA SPA DISTRBUTION S.R.L. si utilizatorii serviciilor noastre online, respectiv vizitatorii website-ului nostru.

TOSCANA SPA DISTRBUTION S.R.L. depune eforturi pentru a asigura protectia confidentialitatii datelor Dumneavoastra personale in calitate de persoana vizata atunci cand utilizati serviciile noastre. In acest sens, prin prezenta politica stabilim atat modul in care datele Dumneavoastra cu caracter personal vor fi procesate, drepturile pe care le aveti ca si persoana vizata dar si modul in care acestea vor fi protejate. Orice modificari efectuate in cadrul prezentei Politici de confidentialitate pot fi gasite daca vizitati website-ul nostru.

TOSCANA SPA DISTRBUTION S.R.L se aliniaza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR) si prin prezenta POLITICA GENERALA DE PROTECTIE SI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL dorim sa va aducem la cunostinta cateva aspecte importante: 

1. SCOPUL UTILIZARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA

Datele personale sunt considerate a fi orice informaţii referitoare la o persoană fizică, prin intermediul cărora acea persoană poate fi identificată sau este numai identificabilă.  În acest sens, se consideră că o persoană fizică este identificabilă în măsura în care, prin informaţiile oferite sau deţinute, ca de exemplu informaţii referitoare la aspectul fizic, fiziologic, statutul economic, cultural etc.,  se reuşeşte, direct sau indirect, identificarea acesteia.

Prelucrarea de date personale reprezintă acea operaţiune sau un set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea (de exemplu prin taloane, formulare on-line etc.), înregistrarea pe diferite suporturi (scriptic, electronic etc.) organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

            Societatea TOSCANA SPA DISTRIBUTION SRL (denumire comerciala DANILO LUSITO STUDIO) va colecta date cu caracter personal de la salariatii sai si de la clientii societatii, si nu date anonime.

            Colectarea datelor cu caracter pesonal se va face in urma unui acord scris  de catre salariatii sau clientii carora li se prelucreaza datele cu caracter personal.

            Datele Dumneavoastra colectate pentru scopurile enumerate mai sus vor fi pastrate doar atat timp cat este necesar pentru a raspunde scopurilor pentru care au fost colectate, sau pana la solicitarea dvs expresa de stergere. 

            Orice informatie legata de datele cu caracter personal este confidentiala si nu va fi dezvaluita tertilor sau data mai departe cu  cazuri ce tin de penal sau civil (persoana pentru care se doreste dezvaluirea informatiilor a incalcat anumite prevederi legale si este urmarita penal sau civil si s-a emis o hotarare judecatoreasca in acest sens).

Ce date personale colectam si prelucram?

Societatea va colecta urmatoarele tipuri de date cu caracter personal in urmatoarele situatii :

De la clientii societatii se vor colecta date cu caracter personal in scopuri Exclusive de Marketing, Vanzari si pentru aplicarea protocoalelor cosmetice specifice.

In scopuri de Marketing si Vanzare se vor colecta de clientii societatii urmatoarele informatii:

1.) datele tale de identificare (nume si prenume furnizate in scopul intocmirii fisei de client, sau a prelucrarii/preluarii unei comenzi de livrare produse)

2.) date de contact (numar de telefon si email furnizat in scopul de a te putea contacta in cazul in care iti faci programari sau pentru a-ti trimite oferte ale salonului sau magazinului nostru online. Ofertele se trimit in urma acceptului tau de a primi materiale promotionale)

3.) alte date personale pe care le colectam direct de la tine sau din alte surse atunci cand devii clientul nostru, sau cand folosesti produsele sau serviciile noastre (adrese de livrare pentru comenzile de pe magazinul online sau comenzile trimise pe mail, date de facturare pentru emiterea facturilor, etc)

4.) date bancare de tranzactionare (atunci cand comanzi de pa magazinul nostru online si platesti online cu cardul, prin intermediul platformei securizate de plati online ni se pot comunica date privind tranzactia efectuata)

Pentru aplicarea protocoalelor cosmetice specifice se vor realiza fise de clienti , care pe langa informatiile enumerate mai sus ce vor fi colectate in scopuri de marketing, se vor mai colecta urmatoarele informatii doar cu acordul scris al clientului :

5.) Date privind starea de sanatate a clientului : alergii, probleme cu tensiunea, operatii recente, boli de piele, informatii legate de diferite dereglari hormonale, etc. Aceste informatii sunt necesare pentru ca salariatii societatii sa poata intocmi protocoale specifice tratamentelor pe care clientul le urmeaza in salon (de exemplu : daca clientul prezinta anumite alergii, se vor evita acele produse care contin acele substante la care clientul este alergic)

6.) Date privind ocupatia/profesia clientului – acest lucru se va face doar cu scopul de a identifica stilul de viata al clientului (de exemplu : dinamic – daca face munca de teren, sau sedentar – daca face munca de birou). Aceasta informatie este relevanta in scopul personalizarii corecte a tratamentelor de remodelare corporala.

7.) Date privind alte tratamente urmate la alte cabinete de infrumusetare sau medicale sau in cadrul cabinetului societatii, de tipul peeling-urilor chimice, tratamente de bronzare artificiala sau organica, bronzare naturala, tatuaje, prezenta unor alunite sau eczeme pe piele, etc. Acest lucru este relevant in privinta tratamentelor cu lumina pulsata sau a peeling-urilor mecanice, de tipul dermabraziunii.

Toate informatiile enumerate mai sus vor fi stocate de catre societate atat in format scris cat si in format electronic.

  • In format electronic vor fi stocate informatiile pentru scopuri de Marketing (respectiv numele si prenumele, numarul de telefon, adresa de mail si data nasterii) sub forma unui tabel.
  • In format scris, mai exact indosariate, se vor pastra fisele de clienti ce contin atat informatiile stocate in scopuri de marketing cat si informatiile colectate pentru aplicarea protocoalelor cosmetice (asa cum au fost mentionate mai sus).

Cum prelucram datele tale personale?

Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum cele de marketing, si anume de a-ti trimite materiale promotionale sau pentru imbunatatirea si dezvoltarea serviciilor pe care ti le oferim , de a-ti identifica fisa atunci cand iti realizezi tratamente in salonul nostru.

Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna fie pe executarea contractelor incheiate cu noi, pe consimtamantul tau daca ti-ai manifestat optiunea in acest sens, sau din alte surse atunci cand devii clientul nostru (de exemplu : daca cumperi un voucher cadou sau alt tip de voucher de la unul din partenerii nostrii, atunci acesta ne va comunica anumite date personale in vederea efectuarii voucherului)

2. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA

Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR) confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza date personale. Pe toata durata in care datele personale sunt pastrate de catre TOSCANA SPA DISTRBUTION S.R.L., Dumneavoastra in calitate de persoana vizata aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat„) inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care TOSCANA SPA DISTRBUTION S.R.L.. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana vizata  s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul nostru sau la adresa de email danilolusitostudio@lusitocosmetics.ro 

In plus, incepand cu 25 mai 2018, daca aveti nemultumiri sau intrebari legate de prelucrarea datelor personale va puteti adresa Responsabilului pentru protectia datelor la adresa office@lusitocosmetics.ro  . Plangerile referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

3. TRANSFERUL DE DATE

TOSCANA SPA DISTRBUTION S.R.L.  nu va transfera, vinde sau ofera la schimb datele Dumneavoastra catre terti pentru scopuri de marketing.

4. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRA

TOSCANA SPA DISTRBUTION S.R.L. a luat masuri tehnice si organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protectie si de securitate adecvat in cadrul operatiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal prin limitarea accesului neautorizat, ori impotriva pierderii sau manipularii neautorizate a datelor. In plus, in acord cu evolutia tehnologiei in materie informatica, depunem eforturi continue in scopul adaptarii masurilor de securitate.

5. UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul in care au fost colectate. Vom pastra aceste informatii pentru perioada specificata la art. 1 de mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului TOSCANA SPA DISTRBUTION S.R.L.

6. RESPONSABILITATE

TOSCANA SPA DISTRBUTION S.R.L. este responsabila pentru conformitatea cu GDPR cat si pentru principiile stabilite in aceasta Politica. TOSCANA SPA DISTRBUTION S.R.L. va mentine sub responsabilitatea sa un registru in care va tine o evidenta a procesarii datelor cu caracter personal si scopul pentru care au fost colectate iar acolo unde este necesar va pune informatiile la dispozitia autoritatilor de supraveghere.

Orice intrebari legate de aceasta politica de confidentialitate pot fi adresate la adresa de email office@lusitocosmetics.ro 

7. SECURITATEA PROCESARII

Vom procesa datele in mod sigur, vom aplica si mentine masuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat. In cazul in care se constata posibile incalcari a securitatii datelor, TOSCANA SPA DISTRBUTION S.R.L.  are obligatia notificarii Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in termen de 72 de ore si a persoanelor vizate in cel mai scurt timp;

8. ACCESUL SI RECTIFICAREA SAU STERGEREA DATELOR PERSONALE.

Utilizatorii au dreptul de a solicita in orice moment pe parcursul perioadei de stocare descrisa in art. 1 din prezenta, exercitarea drepturilor de persoana vizata asa cum sunt prevazute in art. 2 din prezenta politica si de Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR) prin transmiterea unui email la danilolusitostudio@lusitocosmetics.ro 

9. PLANGERI/SESIZARI/SOLICITARI SI TERMENE DE RASPUNS

Utilizatorii ale caror date au fost colectate si sau procesate si pentru ale caror scopuri si-au dat consimtamantul, pe toata perioada pentru care aceste date au fost colectate, persoanele vizate – utilizatorii pot transmite plangeri / sesizari / solicitari catre TOSCANA SPA DISTRBUTION S.R.L.  transmitand astfel un email la adresa danilolusitostudio@lusitocosmetics.ro .  Termenul de raspuns pentru astfel de plangeri/sesizari/solicitari este de 30 (treizeci) de zile de la data primirii si inregistrarii acestora.

10. MODIFICARI/COMPLETARI ALE ACESTEI POLITICI

TOSCANA SPA DISTRBUTION S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica aceasta politica unilateral ori de cate ori considera ca este nevoie si sau de exemplu in urma unor modificari legislative relevante. In cazul in care se fac modificari ale prezentei Politici, TOSCANA SPA DISTRBUTION S.R.L.. le va face cunoscute prin intermediul website-ului propriu. Incurajam utilizatorii sa verifice aceasta pagina periodic pentru a fi informati despre ultimele noutati in ceea ce priveste Politica generala de confidentialitate.

11. DATE DE CONTACT

Denumire Comerciala  – SALON DANILO LUSITO STUDIO 

Denumire Juridica – TOSCANA SPA DISTRIBUTION S.R.L.

Sediu social : Bd. D.Cantemir, nr 4, bl 3C, sc A, ap 4, Sector 4, Bucuresti

Punct de lucru : Str. N. Constantinescu, nr 10, bl 11A, sc B, parter , ap 17, Sector 1, Bucuresti 

CUI : 33056369

Nr. Inreg. Reg. Comertului Bucuresti : J40/6541/2014

Administrator : LUSITO – GLAVAN LAVINIA IULIA 

Mail : office@lusitocosmetics.ro

Telefon 0730.282.746

 

Instagram

Instagram